Tôi mạn phép được đặt tên chương trình này là: "Elevator - Backlinks"

Chương trình ra đời với mục đích là trao đổi link (trao đổi liên kết), vì vậy để sử dụng chương trình bạn phải copy và paste link này đến trang bạn muốn Gen Backlinks

Lưu ý là nếu bạn copy và paste vào đường link dưới, sau khi Gen Backlinks xong mà lại xóa đi thì chương trình sẽ tự động block site đó vĩnh viễn không sử dụng được Elevator-Backlinks nữa.

Chú ý: nhằm mục đích làm giàu hơn cơ sở dữ liệu cho chương trình, giúp các SEO đỡ vất vả hơn khi làm SEO. Xin mời các bạn gửi những đường link vào email. hungnv.vn@gmail.com hoặc LH.Mr.Hưng.0972213220 để tác giả xây dựng những đường links phục vụ cho chương trình. Xin cám ơn.

Website URL
"Elevator - Backlinks" là một chương trình phục vụ các Webmaster đăng ký website vào các Search Engine.