10 thương hiệu trị giá nhất thế giới

10 thương hiệu trị giá nhất thế giới

  |  

Kết quả nghiên cứu của Millward Brown Optimor được đưa ra trên cơ sở báo cáo tài chính của các công ty, số lượng và chất lượng của từng sản phẩm, cùng số liệu của giới phân tích thị trường.

Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức (Phần 1)

Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức (Phần 1)

  |  

Trong môi trường làm việc có mối liên hệ như ngày nay, làm việc với người khác chặt chẽ, sáng tạo, toàn cầu và năng suất, sẽ thúc đẩy hiệu quả làm việc của tổ chức và cá nhân. Các nhóm được thành lập để giải quyết những dự án cụ thể. Làm việc nhóm có thể giữa các đồng...

Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức (Phần 2)

Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức (Phần 2)

  |  

Trong những hoạt động về nhân lực mà tôi nghiên cứu, điều tác động nhiều nhất tới những người và nhóm làm việc có tinh thần hợp tác cao nhất chính là kinh nghiệm của người hướng dẫn.