I14 Guide Shoe
  • I14 Guide Shoe
  • I14 Guide Shoe
  • I14 Guide Shoe

I14 Guide Shoe

Giá: Call


Name: I14 Guide Shoe
Number Of Drawing: PB233

Technical parameters
1.Rated Speed≤2.5m/s
2.Width of guide rails B1 10,16mm
 

Guốc dẫn hướng carbin, đối trọng, Guide Shoe, thang máy, phụ tùng thang máy, linh kiện thang máy, elevator

Guốc dẫn hướng carbin, đối trọng, Guide Shoe, thang máy, phụ tùng thang máy, linh kiện thang máy, elevator

Guốc dẫn hướng carbin, đối trọng, Guide Shoe, thang máy, phụ tùng thang máy, linh kiện thang máy, elevator


BFK 10 16
Number Of ID A0700103 A0700104
Share on facebook Share on twitter Share on google Share on zingme Share on linkedin