Công nghệ thẻ - Giải pháp kiểm soát người sử dụng thang máy

Giải pháp nào để quản lý và kiểm soát người sử dụng thang máy trong các tòa nhà lớn, đông người qua lại và hạn chế những người có quyền sử dụng thang máy

Đối với những toà nhà lớn có quá đông người qua lại, lên xuống làm thế nào để có thể kiểm soát được họ, hạn chế những đối tượng không được phép sử dụng những thang máy nhất định hay những đối tượng có hành vi không tốt xâm nhập vào toà nhà. Một công nghệ mới có tại Việt Nam thích hợp công nghệ thẻ từ nhằm kiểm soát thang máy của các toà nhà, Building, căn hộ.

 
Hệ thống sẽ sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng can thiệp vào phần mềm điều khiển của thang máy. Rồi dùng phần mềm lập trình cho các thẻ, mỗi một thẻ sẽ được phân quyền cho các đối tượng vào ra tại các tầng nhất định, ngoài các tầng đó sẽ không đi được các tầng khác hoặc không có thẻ sẽ không đi được.
Muốn sử dụng thang máy bạn phải có thẻ, thẻ này đã được đăng ký với hệ thống điều khiển thang máy để lên hoặc xuống một số tầng nhất định trong toà nhà. Khi người sử dụng vào cabin máy sẽ phải quẹt thẻ lên đầu đọc thẻ được lắp trong cabin, dựa vào dữ liệu mà thẻ đã đăng ký, hệ thống điều khiển sẽ cho phép người sử dụng ấn những nút trên bảng điều khiển tương ứng với những tầng mà thẻ đăng ký lên hay xuống.
Người quản lý sẽ biết các sự kiện vào ra: Như người vào ra, thời gian vào ra tại các tầng và điều khiển trực tiếp được thang máy.
Rất thuận tiện cho việc quản lý thang máy của những toà nhà, building, căn hộ cao cấp, các công ty.
Share on facebook Share on twitter Share on google Share on zingme Share on linkedin